PRESERVATION STATUS & RESTORATION

PRESERVATION STATUS

Date

1990

Reference to the part

Threshold between rooms 3 and 4

Description

At time of excavation (1988) the geometric black and white mosaic was preserved only on the central part of the threshold between rooms 3 and 4. The mosaic shows evident deformation – the threshold mosaic, laying upon the wall foundations, is clearly higher than the mosaics in room 3 and 4 – that caused numerous cracks of the mosaic surface. In 1990 the mosaic threshold was lifted. The fragment (F-01-ISZ) is kept at the Restoration Center of the Institute for Protection of Cultural Heritage of Slovenia (Poljanska 40, Ljubljana).

RESTORATION

Date

1990

Reference to the part

Threshold between rooms 3 and 4

Responsible institution

Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran and Restavratorski center Republike Slovenije

Management of the work

Marko Stokin; Ivan Bogovčič

Those who did the work

Ivan Bogovčič

Description

Lifting of the mosaic threshold. The mosaic threshold was lifted (F-01-ISZ) in order to prepare future presentation of the mosaic. Cf. I. Bogovčič, I. Nemec, Izola Simonov zaliv: antični mozaiki in stenske poslikave. Poročilo o opravljenem restavratorskem posegu. Izhodišča za prezentacijo mozaikov. Analize in preiskave, Ljubljana 1991 (Restavratorski center Republike Slovenije, unpuplished report).