SUBGRADES

SUBGRADES

Notes

Mortar sample SZO 45 (15.6.2011, S. Kramar, M. Kikelj, M. Macchiarola)

LAYER

Nature of the mixture

lime binder

Aggregate

micritic limestone, biogenic grains, rare quartz, brick, grains of magmatic rocks (silicate components prevail)

Size of the aggregate

0,17 - 4,19 mm

Notes

Cf. sample SZO 45: M. Gutman, S. Kramar, Arheološko najdišče Simonov zaliv EŠD 195. Poročilo naravoslovnih preiskav, Ljubljana 2011, p. 14 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Restavratorski center, unpublished report)